_RUA5773

Dokumentasjon

Nedenfor finnes oversikt over forvaltning, drift og vedlikehold for våre produkter samt sertifikater fra våre leverandører. Vi prøver så langt vi makter det å benytte mest mulig miljøvennlige råvarer og leverandører som setter miljø og kvalitet i fokus.

Vi er så godt som 100% selvforsynt med varme fra Biobrensel - alt kapp og annet brennbart avfall gir oss varme gjennom egen flisfyr for vannbåren varme. Dette er et betydelig enøk tiltak som gir oss ca. 500.000 egenproduserte KW-timer i de kaldeste vintrene. For ett par år siden ble all vindu i fabrikken skiftet til nye trelags moderne glass. Det ga oss stor forbedring. Tilleggsisolering av taket på den eldste bygningen har også gitt gode resultater som sparer energi.

 

Her er en del dokumentasjon fra våre leverandører:

Sponplate

FDV: Spon Møbel - Spon Melamin 

EPD: Spon Melaminbelagt - Spon

Breeam: Spon Møbel

 

MDF

Datablad: Mdf standard Datablad

EPD: MDF Brannhemmende EPD - MDF Standard EPD -

FDV: MDF Brannhemmende FDV - MDF Standard FDV - MDF Gjennomfarget FDV

Serifikater: MDF Brannhemmende Sertifikater

 

Kryssfiner

Datablad: MDF Brannhemmende Datablad -Poppel kryssfiner Datablad - Bjørk kryssfiner Datablad

FDV: Bjørk kryssfiner FDV - Poppel kryssfiner

Miljøsertifikat: Bjørk kryssfiner HMS

Breeam: Bjørk finer - Poppel finer

Sertifikater: Poppel sertifikat

 

Høytrykkslaminat

FDV: Formica laminat FDV 

EPD: Formica laminat EPD

Breeam: Formica laminat

 

Lakk

Datablad: Osmo hardvoks olje DatabladLakk Datablad


Lim

Datablad: Lakk Datablad - Forbo Desktop Datablad -Forbo Bulletin Board Datablad

FDV: Limtre hardtre FDV

 

Kantliste

FDV: Kantlister ABS FDV

Oppdatert