_RUA6028

Om Lium

Lium Møbelverksted kombinerer i dag tradisjonelt håndverk og moderne industri. Våre erfarne medarbeidere benytter det nyeste innen produksjonsteknologi, og vi garanterer høy kvalitet og stor leveringspresisjon for alle våre leveranser. Gjennom kontinuerlig videreutvikling av faglige og tekniske ressurser, er vi alltid klare til å møte nye utfordringer i en krevende og interessant bransje.

Fra idé til ferdig produkt

Vårt mål som møbelverksted er å være en kreativ problemløser. Med bred kompetanse innen ulike fagområder, kan vi bistå gjennom hele prosessen, fra idé til produkt. Vi utvikler smarte løsninger tilpasset konkrete bruksområder, i samarbeid med arkitekter og designere. Ved bruk av moderne verktøy for tegning og konstruksjon, kan vi utføre de fleste spesialoppdrag etter bestemte krav og spesifikasjoner. 

ill2

Fleksibelt og spesialtilpasset møbeldesign

Vi er svært fleksible og kan supplere et standardsortiment med spesialtilpassede møbler og produkter, noe som gjør oss til en viktig samarbeidspartner for ulike møbelforhandlere. Vår evne til å tenke nytt og annerledes gir oss bedre forutsetninger for å utvikle løsninger med riktig design og god funksjonalitet. Dette innebærer ofte å kombinere tre med andre materialer, som stein, stål og glass.

Vi tenker helhetlig

For å lykkes i en stadig mer krevende bransje er det helt essensielt at våre kunder har tillit til oss. Vi må derfor yte maksimalt, og i henhold til forventninger, i alle ledd for å styrke vår konkurranseevne i et marked med mange dyktige aktører. Dette innebærer et overordnet fokus på helheten, hvor vi hele tiden jobber for best mulig produktkvalitet, leveringspresisjon, serviceinnstilling og samarbeidsevne.

Oppdaterte ansatte og moderne utstyr

For at vi fortsatt skal fortsette å være en av de fremste aktørene i vår bransje, forsøker vi hele tiden å videreutvikle bedriften gjennom regelmessig oppdatering av medarbeiderne våre og produksjonsutstyret vårt. Med en rekke ulike samarbeidspartnere, danner vi samtidig grunnlag for et solid faglig nettverk for utveksling av kunnskap og erfaringer. På den måten bidrar vi til å styrke bransjens totale kompetanse, noe som kommer både oss selv og kundene våre til gode. Lium Møbelverksted har i dag 21 faste ansatte, hvorav 17 har fagbrev og 1 har mesterbrev. I tillegg har vi en ansatt i en deltidsstilling som rengjører.Oppdatert