_RUA6049

Vår prosess

Arbeidsprosessen vår starter ofte med at vi får en forespørsel fra en kunde, i form av en skisse og en beskrivelse av hva sluttkunden er ute etter. Med utgangspunkt i de materialønsker og opplysninger vi får oppgitt, gir vi deg som kunde et løsningsforslag.

Dialog og løsningsforslag 

Ved litt kompliserte løsninger vil dette bli en dialog mellom alle parter der vi utveksler idéer og skisseforslag fram til endelig form og fasong. 

 I travle perioder kan det være vanskelig å tilfredsstille alle med 3D tegninger. Dog vil alt vi produserer bli tegnet i 3D før produksjon. Enklere ting kan bli visualisert med en strektegning, noe som ofte kan være tilstrekkelig for innledende konseptdiskusjoner.

_RUA5790-2

SKREDDERSØM SOM PASSER DITT BEHOV

Vi i Lium fører i utgangspunktet ingen standardprodukter og vi lagerfører ikke varer, noe som gjør oss svært fleksible til å skreddersy produkter basert på mål og materialønsker fra deg som kunde. Våre produktbilder fungerer som en idédatabase hvor du kan se produkter vi har laget tidligere, og hvordan disse har blitt brukt hos andre kunder. Vi repeterer gjerne produkter vi har laget tidligere, noe som vil kunne gi en liten prisreduksjon, da vi slipper å designe alt fra grunnen av.

_RUA6028

LEVERING

Vi vil presisere at vi kun produserer og leverer til møbelforhandlere og liknende over hele Norge, og dessverre ikke til privatpersoner. Vi leverer også en del varer som underleverandør til eksterne produsenter og entreprenørfirma.

Dersom du ikke finner noe som dekker dine behov eller er usikker på hva du trenger, ta kontakt med din lokale kontormøbelforhandler eller spør oss direkte. Vi kan formidle kontakt til den av våre samarbeidspartnere som befinner seg nærmest deg.

Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere.

 

 

Oppdatert