dsc_6578-copy

Fil: dsc_6578-copy

Slike «Mobilskap» har blitt populære, bl.a. på skoler, der det etter hvert har blitt ønske om «mobilfrie» klasserom. De kan like gjerne brukes i bedrifter der det er «mobilforbud». I standard utgave er det plass til 36 telefoner.

Oppdatert