0392 Konferansebord.

Søyleben med inntaksluker for kabler. Det er mulighet for kabelinntak både i metallsokkel og selve søylen.
OLM
Oppdatert