42913 - 0693 Romdeler

Romdelere i form av sofa og brosjyrehylle. Utf©ªrt i h©ªytrykkslamiant Formica F-1238. Sofaputer trukket med sort skinn.
LIUM/Kunde
Oppdatert