Ullevål Stadion Business Center - UBC

I.nr.: 52998 - Fil: vi0a4794-2-copy-1

UBC har åpnet seks nye møtelokaler på Ullevaal Stadion, og ønsker med dette å styrke sin posisjon som et av Norges ledende konferansesentre.

Totalreform
Krystian Gregorczyk
Idema AS
Oppdatert