Nordlandet Ungdomsskole - Kristiansund N

I.nr.: 50177 - Fil: BSC_9727

Nordlandet Ungdomsskole har vært en av de store leveringene vi ha vært med på i år. Vi leverte en rekke produkter, og vi viser her et utvalg av det vi har levert. Skranken er utført med Formica F-2253 i topp vanger og front. Fronten er levert med ferdig pålimt logo fra oss.

 

Solem Arkitektur AS - Beri Høgset
Johan Martin Lium
Lindbak AS - Kristiansund N
Oppdatert