Bjerkan & Stav

I.nr.: 49811 - Fil: BSC_9593

Sentralt i en stor korridor/åpen området utenfor kontorene er det plassert en stor reol for bøker. Den omslutter en sjakt i bygget og har hyller på 4 kanter.

Kunde/Lium
Johan Martin Lium
Lindbak AS, Trondheim
Oppdatert